Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

Denna policy gäller för Användare som besöker vår hemsida www.blanko.se eller genomför en lånekalky hos någon av våra samarbetspartners hemsidor. Den gäller också vid e-postutskick samt våra kanaler i sociala medier.

I denna policy kallas Blanko.se för Blanko och är personuppgiftsansvarig medan du kallas för Användaren. Blanko ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss vilket kan vara på hemsidan, e-post och eller via våra samarbetspartners. Blanko går att nås vid frågor enligt nedan:

E-post: [email protected]

Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Vi behandlar personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig som Användare, vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är Användare men som vill bli kontaktad av oss.

Blanko agerar som personuppgiftsansvarig för de behandlingar som Blanko gör för att kunna leverera sina tjänster. Som personuppgiftsansvarig har Blanko ansvaret för att personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att Dataskyddsförordningen (GDPR) följs.

Vi behöver personuppgifter för att kunna ge dig bra service och leverera erbjudanden, marknadsföring, uppföljning och information.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar personuppgifter för att genom samtycke erbjuda våra kreditbetyg, uppskattade kreditlimiter samt skicka erbjudanden från våra samarbetspartners via e-post. Här följer nedan personuppgifter vi behandlar:

 • E-postadress
 • IP-adress
 • Uppgifter om kundens angivna privatekonomi, hushåll och övriga uppgifter (inkomster, skulder och kostnader m.m.)

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi försöker i möjligaste mån inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandlar dina personuppgifter. När du samtycker till integritetspolicyn samtycker du att vi behandlar dina personuppgifter. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på [email protected] och du kan även radera cookies som lagrats i din webbläsare. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Automatiserat beslutsfattande

Vi använder oss av automatiserat beslutsfattande avseende kreditbetyg och beräkning av uppskattad kreditlimit. När vi använder automatiserat beslutsfattande informerar vi dig om de uppgifter som används i och med frågeställningen.

Hur används personuppgifter inom direktmarknadsföring?

Blanko använder direktmarknadsföring via e-post för att ge relevanta förslag och erbjudanden från våra samarbetspartners (kreditgivare) till dig som Användare av våra tjänster. Vi använder också direktmarknadsföring för att ge dig information om när nyheter finns tillgängliga. Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. Som användare kan du när som helst motsätta dig det. Se nedan om dina rättigheter som Användare.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Blanko skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs för tillgång till samtliga av system som hanterar personuppgifter.

Personuppgifter som skickas in till Blanko utan att det efterfrågats kommer inte att sparas längre än en månad, detta gäller exempelvis supportärenden.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part.

Personuppgiftsbiträden till Blanko

Blanko använder personuppgiftsbiträden till några av våra tjänster och molnlösningar. Blanko förbinder sig att ha personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga biträden samt att dessa biträden förutom att följa GDPR även följer Blankos krav på integritet, tillgänglighet och säkerhet.

Information om cookies

Vi samlar in, behandlar och analyserar uppgifter om användningen av våra webbsidor. Trafikdata är uppgifter kopplade till besökare på webbsidan och uppgifterna som hanteras i kommunikationsfält för att skicka, distribuera eller göra meddelanden tillgängliga.

Vi använder cookies och liknande teknik för att leverera tjänster till dig, erbjuda en säker onlinemiljö, hantera vår marknadsföring och ge dig en bättre onlineupplevelse, följa upp webbplatsens prestanda samt göra innehållet på våra webbsidor mer relevant för dig.

Du kan ange i webbläsarens inställningar om du vill tillåta eller inte tillåta cookies. Om du väljer att inte tillåta cookies kan du ändå använda våra webbsidor och våra tjänster, men användningen av vissa funktioner och delar av vår webbplats och tjänster kan vara kraftigt begränsad.

Ändringar av denna personuppgiftspolicy

Vi kan fråmn tid till annan komma att ändra denna integritetspolicy. Detta kan till exempel vara nödvändigt om lagen förändras, eller om vi ändrar vår verksamhet på ett sätt som påverkar integritetsskydd. Eventuella ändringar kommer direkt att läggas upp på våra hemsidor. Vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar den här sidan för att hålla dig uppdaterad.

Dina rättigheter

Som registrerad Användare hos Blanko har du följande rättigheter:

 • Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss.
 • Du har kostnadsfritt rätt att en gång per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.
 • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.
 • Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar:
  • Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.
  • Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
  • Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
  • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
  • Om du invänder mot behandling för direktmarknadsförings ändamål.
 • Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.
 • Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att varan/tjänsten ska fungera.
 • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och Blanko kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.
 • Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.
Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du vår kundtjänst via e-post [email protected] Senast uppdaterad 14 april 2020