Tips

Vad kollar banken när jag ska låna

Vad kollar banken när jag ska låna

Har du som många andra, suttit på ett bankkontor med den där speciella bank-magkänslan? Hur tänker dem, vad ska jag säga, hur ska jag svara, tjänar jag tillräckligt mycket? Här går vi igenom vad banken bedömer när du ansöker om ett lån och vad de tänker om dig som kund.

Ha koll på dina förutsättningar.

När du kommunicerar med kreditgivaren bör du ha i åtanke att det är du som är kund, du har flera alternativ och att det är kreditgivaren som är i behov av dig, inte tvärtom. Tiden för utklädnad vid bankmöten är förbi, idag ansöker vi om lån från soffan på bästa sändningstid. Men se till att vara väl förbered och skaffa dig en bra översikt av din privatekonomi innan du tillåter någon att ta en kreditupplysning. Här går vi igenom några viktiga tips innan du frågar banken.

Vad ska du låna till?

Första frågan som du behöver besvara, om inte annat för din egen skull är; vad du ska använda pengarna till? Oavsett om du frågar din bankkontakt eller gör en låneansökan online så kommer du få frågan om vad lånet avser. Se till att du har en genomtänkt plan innan du ansöker om ett lån, vad kostar hela renoveringen, köpet av bilen eller resan. Att ta ett nytt lån i syfte att bara klara av betalningen från andra lån några månader till är inte något vi rekommenderar.

Har du en stabil och tillräckligt hög inkomst?

Inkomsten utgör själva grunden vid bedömningen av din betalningsförmåga. Saknar du en inkomst så blir det redan här svårt att få ihop någon form av kalkyl. Kreditgivaren kan givetvis ha förståelse för att du kan ha hamnat i en situation utan arbete, speciellt vid varsling, corona-tider eller andra tillfällen. Men förutsättningen för att få lånet godkänt är att din ekonomi skall klara av att betala kostnaden för lånet samtidigt som du skall ha pengar kvar att leva för, idag och under hela lånets löptid.

Med anledning av kreditgivarens vikt av att kunna säkerställa din inkomst behöver du eventuellt förbereda dig på att verifiera din nuvarande arbetssituation. Detta gör du genom att be din arbetsgivare om ett anställningsintyg. Om du är din egen arbetsgivare och bedriver en enskild firma så kan du behöva uppvisa bankutdrag för lön samt komplettera med dokument, balans och resultaträkning samt senaste skatteinbetalningen som styrker att bolaget är på god fot.

Förutsatt att banken anser att du har en tillräckligt hög inkomst så påverkar även kreditavtalet eller låneformen kreditgivarens inställning. Om du väljer ett lån med rörlig ränta behöver kreditgivaren försäkra sig om att en eventuell räntehöjning inte äventyrar din återbetalningsförmåga. Även om du erbjuds en låg räntanför tillfället kan räntorna komma att höjas. Därför räknar kreditgivaren alltid på en något förhöjd ränta än aktuell ränta vid tillfället av uppläggningen av lånet.

Har du koll på dina kostnader, banken ser allt?

Kreditgivaren har bättre koll än vad du tror så se till att du själv är den personen som har bäst insikt kring din ekonomi och kostnaderna. Om du redan på förhand är medveten om att du lever efter en tight budget så kan det vara till din fördel om du redan innan försöker dra ner på kostnader och istället leva efter en upprättad budget.

Idag använder många kreditgivare så kallade bankskrap vilket medför att kreditgivaren kan analysera historiska transaktioner på dina bankkonto 12 månader bakåt i tiden. Syftet med detta är att identifiera ditt betalbeteende och eller flagga kostnader som medför högre risk eller inte hör till vanligheten, inom denna kategorin ingår spel, kontantuttag, större överföringar, betalning till andra kända kreditgivare m.m. Ha koll på dina kostnader, var ärlig och undvik att lura banken för att i slutändan inte lura dig själv.

Budget eller Kvar-att-leva-på-kalkyl?

Först när kreditgivaren har fått in tillräckligt med uppgifter om dina inkomster och kostnader kan de upprätta en så kallad KALP-kalkyl, Kvar-att-leva-på. Denna kalkylen görs i många fall preliminärt innan kreditupplysningen och används för att beräkna hur mycket du själv eller ditt hushåll har kvar att leva på när samtliga kostnader är medräknade, inklusive kostnaden för det nya lånet. Kreditgivaren är enligt finansinspektionen skyldig att genomföra en kalkyl för att inte låna ut pengar till personens som på förhand inte kan betala skulderna.

Beräkningen genomförs på olika sätt beroende av kreditgivare men i många fall så utgår de från olika referensvärden och schablonkostnader från konsumentverket i kombination med dina lämnade uppgifter. Ett exempel på en sådan kan vara kostnaden för personlig hygien och matkostnaden som definieras till ett visst månatligt belopp. Så även om du själv anger eller påstår att dina levnadskostnader är lägre så kan kreditgivare utgå från schablonerna och samtidigt eventuellt öka ditt riskavdrag då de anser att du inte har koll på din ekonomi. Kreditgivare som ligger i framkant med riskbedömningen nyttjar bankskrapning för att verifiera att levnadskostnaderna ligger inom ramarna.

Kreditbetyg och kreditupplysning

Innan kreditgivaren beviljar låneansökan verifierar de dina lämnade uppgifter genom att inhämta en kreditupplysning och ett kreditbetyg. Kreditupplysningen hämtas från de olika kreditupplysningsbolagen UC, Bisnode, Consector eller Creditsafe. Dessa aktörer hämtar i sin tur data från skatteverket, kronofogden, lantmäteriet och din deklaration samt andra relevanta datakällor. Kreditupplysningsbolagen har själva algoritmer och regelverk för att bestämma din kreditvärdighet som bland annat baseras på hur många lån du tagit innan, hur ofta du ansöker om lån, om du har betalningsanmärkningar, om du äger en bostad och hur allt står i relation till din deklarerade inkomst. Det är även kreditupplysningsbolagen som väljer att registrera betalningsanmärkningar eller ej.

Kreditbetyget och informationen nyttjar därefter kreditgivaren i syfte att göra avdrag för det preliminära lånebeskedet eller helt enkelt neka ansökan. Det är viktigt att vara medveten om att fler kreditupplysningar under kort tid kan tolkas som att du är i behov av fler lån och har problem med din ekonomi. Även om du inte tar några nya lån kan flera kreditupplysningar tolkas av kreditgivaren som att du har en väldigt stökig ekonomisk situation med hög lån benägenhet. Se med anledning av detta till att du har koll på ditt kreditbetyg.

Kan jag låna trots betalningsanmärkningar

Ja, det finns flera möjlighet att låna pengar trots historiska betalningsanmärkningar. Självklart beror det på antalet betalningsanmräkningar men framförallt vad som ligger till grund för själva anmärkningen. Dessutom kan skulden vara reglerad men tyvärr så ligger anmärkningen kvar i ca tre år. Vissa långivare har specialiserat sig på att låna ut pengar till målgrupper med betalningsanmärkningar, ofta är räntorna för dessa lån dock betydligt höre än hos vanliga kreditgivare.

Låna med hjälp av medlåntagare?

Ja, det finns flera möjlighet att låna pengar trots historiska betalningsanmärkningar. Självklart beror det på antalet betalningsanmräkningar men framförallt vad som ligger till grund för själva anmärkningen. Dessutom kan skulden vara reglerad men tyvärr så ligger anmärkningen kvar i ca tre år. Vissa långivare har specialiserat sig på att låna ut pengar till målgrupper med betalningsanmärkningar, ofta är räntorna för dessa lån dock betydligt höre än hos vanliga kreditgivare.

1 min

Lånetest

Ingen kreditupplysning
Svar direkt
Gratis